Inżynier budowy ds. elektrycznych
Miejsce pracy: Poznań
Zakres zadań:
 • Nadzór nad należytym wykonywaniem robót przez pracowników i podwykonawców oraz spełniania przez nich wymogów określonych w umowie,
 • Nadzór nad prowadzoną dokumentacją projektową,
 • Tworzenie przedmiarów i obmiarów,
 • Tworzenie harmonogramów i sprawozdań,
 • Rozliczanie budowy pod kątem materiału i sprzętu,
 • Tworzenie dokumentacji powykonawczej, jakościowej oraz BHP,
 • Kontrolowanie dostaw,
 • Przygotowanie zakupu materiałów.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe w specjalności elektrycznej lub pokrewnej
 • Gotowość do delegacji
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość specyfiki robót budowlanych, przepisów branżowych
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B w firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji w branży
 • Dodatki delegacyjne
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.