[ssdhostsection]
[/ssdhostsection]

Położenie

Poznań znajduje się w centralnej części Polski, na Pojezierzu Wielkopolskim, nad rzeką Wartą.

Populacja

Liczba mieszkańców Poznania wynosi około pół miliona osób. Gęstość zaludnienia jest znaczna, przekracza 2000 os./km².

Powierzchnia

Poznań jest największym miastem w regionie, zajmuje powierzchnię 261,91 km².

Administracja

To miasto na prawach powiatu, centrum aglomeracji poznańskiej, stolica województwa wielkopolskiego.

[ssdhostsection css=”.vc_custom_1523099164424{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 90px !important;background-color: #e8ecff !important;}”][ssdhostsectheading subheading=”POZNAJ BLIŻEJ DZIEJE WIELKOPOLSKI” heading=”Poznań: historia miasta, herb” headinganimation=”fadeInUp”][ssdhostfeaturesvtwo featurevtwo=”%5B%7B%22icontype%22%3A%22imageicon%22%2C%22imgicon%22%3A%22848%22%2C%22title%22%3A%22Siedziba%20w%C5%82adc%C3%B3w%22%2C%22step%22%3A%2201%22%2C%22description%22%3A%22Pozna%C5%84%20ma%20unikatowy%20charakter.%20Je%C5%9Bli%20chcesz%20pozna%C4%87%20je%20bli%C5%BCej%2C%20zacznij%20od%20gar%C5%9Bci%20informacji%20na%20temat%20wielowiekowych%20dziejach%20miasta.%20Historia%20Poznania%20si%C4%99ga%20X%20wieku%2C%20a%20prawa%20miejskie%20otrzyma%C5%82%20w%20po%C5%82owie%20XIII%20wieku.%20Zyska%C5%82%20znaczenie%20jako%20siedziba%20Piast%C3%B3w%20%E2%80%93%20to%20w%C5%82a%C5%9Bnie%20w%20podziemiach%20pozna%C5%84skiej%20katedry%20znajduje%20si%C4%99%20symboliczny%20grobowiec%20Mieszka%20I%20i%20Boles%C5%82awa%20Chrobrego.%20Pozna%C5%84%20sta%C5%82%20si%C4%99%20pot%C4%99%C5%BCn%C4%85%20twierdz%C4%85%2C%20a%20w%20latach%201290-1296%20pe%C5%82ni%C5%82%20nawet%20funkcj%C4%99%20stolicy%20Polski.%20Pr%C4%99%C5%BCnie%20rozwija%C5%82%20si%C4%99%20gospodarczo%20za%20czas%C3%B3w%20panowania%20Jagiellon%C3%B3w%2C%20gdy%20sta%C5%82%20si%C4%99%20jednym%20z%20najwi%C4%99kszych%20w%C4%99z%C5%82%C3%B3w%20handlowych%20w%20kr%C3%B3lestwie.%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%22%7D%2C%7B%22icontype%22%3A%22imageicon%22%2C%22imgicon%22%3A%22847%22%2C%22title%22%3A%22Trudne%20dzieje%22%2C%22step%22%3A%2202%22%2C%22description%22%3A%22W%20czasie%20rozbior%C3%B3w%20trafi%C5%82%20pod%20panowanie%20Prus%2C%20za%C5%9B%20w%20okresie%20II%20wojny%20%C5%9Bwiatowej%20zosta%C5%82%20wcielony%20do%20tzw.%20Kraju%20Warty%20w%20III%20Rzeszy.%20W%20tym%20okresie%20miasto%20zasiedlano%20ludno%C5%9Bci%C4%85%20niemieck%C4%85.%20%22%7D%2C%7B%22icontype%22%3A%22imageicon%22%2C%22imgicon%22%3A%22846%22%2C%22title%22%3A%22Wielka%20wojna%22%2C%22step%22%3A%2203%22%2C%22description%22%3A%22Miasto%20znacznie%20ucierpia%C5%82o%20w%20wyniku%20star%C4%87%20wojsk%20radzieckich%20i%20nazistowskich%20w%201945%20r.%20Zniszczenia%20obj%C4%99%C5%82y%20w%20szczeg%C3%B3lno%C5%9Bci%20unikatowe%20budowle%20pozna%C5%84skiej%20star%C3%B3wki.%20Szcz%C4%99%C5%9Bliwie%20nie%20wszystkie%20zabytki%20Poznania%20zosta%C5%82y%20zburzone%20%E2%80%93%20wiele%20wielowiekowych%20ko%C5%9Bcio%C5%82%C3%B3w%2C%20zabytkowych%20kamienic%2C%20plac%C3%B3w%20mo%C5%BCna%20podziwia%C4%87%20do%20dzi%C5%9B.%20%22%7D%2C%7B%22active%22%3A%22true%22%2C%22icontype%22%3A%22imageicon%22%2C%22imgicon%22%3A%22845%22%2C%22title%22%3A%22Herb%20Poznania%20%22%2C%22step%22%3A%2204%22%2C%22description%22%3A%22Warto%20zwr%C3%B3ci%C4%87%20r%C3%B3wnie%C5%BC%20uwag%C4%99%20na%20herb%20Poznania%20%E2%80%93%20wida%C4%87%20na%20nim%20mur%20obronny%20ze%20skrzy%C5%BCowanymi%20kluczami%2C%20a%20tak%C5%BCe%20z%20postaciami%20%C5%9Bw.%20Piotra%20z%20kluczem%20oraz%20%C5%9Bw.%20Paw%C5%82a%20z%20Tarsu%20z%20mieczem.%20Powy%C5%BCej%20muru%20widnieje%20tarcza%20herbowa%20Piast%C3%B3w.%20Ca%C5%82y%20herb%20ma%20b%C5%82%C4%99kitne%20t%C5%82o%2C%20ponad%20nim%20zamieszczona%20jest%20z%C5%82ota%20korona.%20%22%7D%2C%7B%22icontype%22%3A%22imageicon%22%2C%22imgicon%22%3A%22844%22%2C%22title%22%3A%22Gwara%20pozna%C5%84ska%22%2C%22step%22%3A%2205%22%2C%22description%22%3A%22Kanka%2C%20pyry%2C%20%C4%87mik%2C%20sznytka%2C%20ganc%2C%20glajzerki…%20Zacznij%20m%C3%B3wi%C4%87%20jak%20prawdziwy%20poznaniak!%20%22%7D%5D” animation=”fadeInUp”][/ssdhostsection]
[ssdhostsection css=”.vc_custom_1525841109950{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 22px !important;}”]
[ssdhostsectheading subheading=”Ogłoszenia od pracodawców czekają…” heading=”Poznań: Oferty pracy” headinganimation=”fadeInUp”]

Informatyk

dzisiaj

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

wielkopolskie / Poznań

Zakres zadań podstawowych: konfiguracja, administracja oraz nadzór nad powierzoną infrastrukturą sieciową i serwerową opartą na technologii Microsoft, Linux, zapewnianie sprawnego działania sieci LAN/WAN, weryfikacja oraz usuwanie zgłaszanych błędów w...

Więcej informacji

Pracownik w Dziale Inwestycji i Utrzymania Ruchu

dzisiaj

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

wielkopolskie / Poznań

Zakres zadań podstawowych: nadzorowanie zmian w ustawach i aktach prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska i nadzorowanie wynikających z tego tytułu obowiązków nałożonych na Spółkę, organizowanie i nadzorowanie...

Więcej informacji

Informatyk - wdrożeniowiec

dzisiaj

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

wielkopolskie / Poznań

Zakres zadań podstawowych: prowadzenie projektów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu ERP BPSC Impuls, Siemens, zarządzanie projektami wdrożeniowymi w Spółce, koordynowanie prac dot. systemu BPSC Impuls w zakresie nadzoru aplikacyjnego, tworzenie...

Więcej informacji

Specjalista ds. płac i kadr

dzisiaj

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

wielkopolskie / Poznań

Zakres zadań podstawowych: naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz innych świadczeń pracowniczych na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS, naliczanie i dokonywanie wszelkich potrąceń z wynagrodzenia, w tym...

Więcej informacji

Pracownik Wsparcia w Dziale Handlowym z Językiem Angielskim

dzisiaj

Dekoma Sp. z o.o.

wielkopolskie / Swarzędz

Obowiązki: rozmowy handlowe z klientami z kreślonego regionu świata, wsparcie przedstawicieli handlowych i partnerów, przygotowywanie ofert handlowych, prace biurowe w tym korespondencja mailowa z klientami, tworzenie spisów produktów, pomoc klientom w wyborze...

Więcej informacji

Doradca Klienta

dzisiaj

Adreams M. Smerda Sp.k.

wielkopolskie / Poznań

Zapewnimy Ci: średnie wynagrodzenie w okolicach 6100 zł brutto (podstawa + premia sprzedażowa), ale zauważ, że: ok. 10% naszych Doradców zarabia powyżej 9 tys. zł ponad 20% zarabia 7 – 8 tys. zł sam/a zdecydujesz, w której grupie będziesz! promesę,...

Więcej informacji
Więcej ofert pracy
[/ssdhostsection]
[ssdhostsection css=”.vc_custom_1523247238291{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 40px !important;background-color: #e8ecff !important;}”][ssdhostsectheading subheading=”POZNAJ MOŻLIWOŚCI” heading=”Praca w Poznaniu od zaraz” headinganimation=”fadeInUp”]
[ssdhosttext text=”Pracodawcy”]Gdzie znajdziesz pracę?

Poznań to jeden z największych ośrodków gospodarczych w kraju. W mieście działają blisko 123 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Są wśród nich duże jednostki. Około 30 deklaruje zatrudnienie co najmniej 1000 osób, a ponad 100 ma kadrę liczącą od 250 do 999 osób. Wśród największych pracodawców są firmy z branży energetycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i sieci handlowe.[/ssdhosttext]

[ssdhosttext text=”Branże”]Które sektory są rozwojowe?

Krajobraz gospodarczy Poznania cechuje duże zróżnicowanie. Dominuje handel i wyspecjalizowana działalność usługowa – zgodnie z REGON niemal jedna piąta wszystkich podmiotów gospodarczych to sklepy, hurtownie bądź punkty naprawy pojazdów, a ponad 16% prowadzi działalność profesjonalną, naukową lub techniczną. Prężnie rozwijają się też przetwórstwo przemysłowe oraz transport. [/ssdhosttext]

[ssdhosttext text=”Zarobki”]Na jakie wypłaty możesz liczyć?

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Poznaniu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim wynosi około 5,4 tys. zł brutto (dane na styczeń 2022). Wynagrodzenia w Poznaniu są średnio znacznie wyższe – w tym samym czasie były na poziomie blisko 6,4 tys. zł brutto miesięcznie. Dla porównania, przeciętne wypłaty w sektorze przedsiębiorstw w skali ogólnopolskiej to około 6 tys. zł brutto. Warto poznać kolejne dane na temat rynku pracy w Poznaniu, zebrane przez GUS w tym okresie.[/ssdhosttext]

[/ssdhostsection]
[ssdhostsection css=”.vc_custom_1525841109950{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 22px !important;}”]
[ssdhostsectheading subheading=”NAJWIĘSZE ATRAKCJE MIASTA” heading=”Poznań: co zobaczyć?” headinganimation=”fadeInUp”]
[ssdhostfeatures icontype=”imageicon” title=”Park Cytadela w Poznaniu” description=”Wśród największych atrakcji Poznania należy wymienić też ogromny, zajmujący około 100 ha Park Cytadela, zlokalizowany na terenie dawnego Fortu Winiary. To pomnik historii. Na terenie parku znajdują się między innymi cmentarze (w tym Cmentarz Bohaterów Polski), zachowane elementy fortecy, muzea, Pomnik Bohaterów, amfiteatr.” animation=”fadeInUp” imgicon=”884″]
[ssdhostfeatures icontype=”imageicon” title=”Zamek Cesarski w Poznaniu” description=”W czasie zwiedzania Poznania trudno nie zwrócić uwagi na monumentalny gmach Zamku Cesarskiego. Budowla powstała na początku XX wieku z inicjatywy króla Prus i cesarza niemieckiego Wilhelma II. Na początku II wojny światowej zdecydowano, że zamek stanie się rezydencją Adolfa Hitlera i rozpoczęto jego przebudowę. Nigdy do tego nie doszło, przywódca III Rzeczy widział budowlę tylko na zdjęciu.” animation=”fadeInUp” imgicon=”885″]
[ssdhostfeatures icontype=”imageicon” title=”Muzeum Narodowe w Poznaniu” description=”Warto zobaczyć bogate zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu – dawne stroje, zachwycające meble, instrumenty muzyczne, uzbrojenie i oczywiście liczne dzieła sztuki. Muzeum – prócz gmachu głównego, ma kilka oddziałów – Muzeum Etnograficzne, Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum Pałac w Rogalinie, Muzeum Zamek w Głuchowie i Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie.” animation=”fadeInUp” imgicon=”886″]
[ssdhostfeatures icontype=”imageicon” title=”Stary Rynek w Poznaniu” description=”Rynek to serce poznańskiej starówki. Jest trzecim co do wielkości rynkiem miejskim w Polsce (po krakowskim i wrocławskim). Otaczają go wielokolorowe kamienice. Na rynku znajdują się też fontanny, rozstawiane są tu ogródki restauracyjne, organizowane różne wydarzenia np. Jarmark Świętojański.” animation=”fadeInUp” imgicon=”887″]
[/ssdhostsection]
[ssdhostsection css=”.vc_custom_1523864711307{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 40px !important;background-color: #fc466b !important;}”][ssdhostsectheading heading=”Stopa bezrobocia” headinganimation=”fadeInUp” fontsettings=”color:%23ffffff” bordercolor=”#ffffff”]
[ssdhostcounter counter_style=”counter-style–3″ icontype=”imageicon” title=”Poznań” number=”1.6″ titlecolor=”#ffffff” numbercolor=”#ffffff” animation=”fadeIn” imgicon=”861″]
[ssdhostcounter counter_style=”counter-style–3″ icontype=”imageicon” title=”Powiat poznański” number=”1.6″ titlecolor=”#ffffff” numbercolor=”#ffffff” animation=”fadeIn” imgicon=”860″]
[ssdhostcounter counter_style=”counter-style–3″ icontype=”imageicon” title=”Woj. wielkopolskie” number=”3.2″ titlecolor=”#ffffff” numbercolor=”#ffffff” animation=”fadeIn” imgicon=”859″]
[ssdhostcounter counter_style=”counter-style–3″ icontype=”imageicon” title=”Polska” number=”5.5″ titlecolor=”#ffffff” numbercolor=”#ffffff” animation=”fadeIn” imgicon=”858″]
[/ssdhostsection]
[ssdhostsection css=”.vc_custom_1523167280333{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;}”][ssdhostsectheading subheading=”ROZWIJAJ SWÓJ TALENT” heading=”Studia w Poznaniu” headinganimation=”fadeInUp”][ssdhosttext]

Poznań to bez dwóch zdań miasto studentów! Każdego roku pobiera tu naukę ponad 100 tys. żaków, w tym dwie trzecie decydują się na studia dzienne w Poznaniu.

Do wyboru jest 8 uczelni publicznych – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Artystyczny oraz Akademia Wychowania Fizycznego. Ponadto działa tu wiele jednostek niepublicznych.

Życie studenckie w Poznaniu kwitnie, i nie chodzi tylko o zajęcia na uczelni. W mieście zawsze dzieje się coś ciekawego, tutejsze knajpki tętnią życiem, trudno zliczyć wszystkie koncerty i inne wydarzenia. W Poznaniu działa też około tysiąca obiektów sportowych i rekreacyjnych, oraz ponad 300 klubów i stowarzyszeń sportowych. Naprawdę jest w czym wybierać!

[/ssdhosttext][/ssdhostsection]

[ssdhostsection css=”.vc_custom_1524915464609{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 40px !important;}”]
[ssdhostsectheading headingtextalign=”center” heading=”Co nowego w Poznaniu? Wpisy blogowe” headinganimation=”fadeInUp”]
[/ssdhostsection]