Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. są przedsiębiorstwem, które istnieje na polskim rynku zbrojeniowym od 1945 roku. Głównym celem działalności Spółki jest zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie produkcji, serwisowania, obsługiwania, modyfikacji modernizacji i remontów oraz napraw wojskowych pojazdów gąsienicowych i kołowych.

Pracownik w Dziale Inwestycji i Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: 4/2024
Zakres zadań podstawowych:
 • nadzorowanie zmian w ustawach i aktach prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska i nadzorowanie wynikających z tego tytułu obowiązków nałożonych na Spółkę,
 • organizowanie i nadzorowanie działań na terenie Spółki związanych z ochroną środowiska - w tym również w zakresie gospodarowania odpadami.
 • uczestniczenie w realizowaniu polityki środowiskowej na terenie Spółki,
 • sporządzanie raportów, opracowań dotyczących wpływu na środowisko istniejących lub planowanych przedsięwzięć, przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym według wymagań i przepisów,
 • współpracę z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska na terenie Spółki.
Wymagania:
 • wykształcenie średnie techniczne w kierunku ochrony środowiska.
Oferujemy:
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej o ugruntowanej pozycji rynkowej, z wysokimi standardami jakości,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia),
 • pakiet świadczeń socjalnych.