Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. są przedsiębiorstwem, które istnieje na polskim rynku zbrojeniowym od 1945 roku. Głównym celem działalności Spółki jest zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie produkcji, serwisowania, obsługiwania, modyfikacji modernizacji i remontów oraz napraw wojskowych pojazdów gąsienicowych i kołowych.

Specjalista ds. płac i kadr
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: 3/2024
Zakres zadań podstawowych:
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz innych świadczeń pracowniczych na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS,
 • naliczanie i dokonywanie wszelkich potrąceń z wynagrodzenia, w tym zajęć komorniczych oraz sądowych,
 • sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń w zakresie urlopów, wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz czasu pracy,
 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzanie raportów i analiz płacowych,
 • obsługa kadrowo-płacowa pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • doświadczenie w pracy w obszarze kadrowo-płacowym.
Oferujemy:
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej o ugruntowanej pozycji rynkowej, z wysokimi standardami jakości,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia),
 • pakiet świadczeń socjalnych.